Önsöz

‘Yalova Tarım Raporu’ dosyası, arazi rantının yüksek olduğu ilimizde; tarım ve hayvancılık da başarının yakalanması için yapılması gerekenler, doğal peyzaj ve çevrenin korunması için dikkat edilmesi gereken hususlar, ilimizin kırsal turizm fırsatları, Avrupa Birliği müfredatı çerçevesinde tarladan sofraya sağlıklı gıda üretimi, tasnifi, paketlenmesi, pazarlaması, mevzuatın yerine getirmesi için öngörülen çalışmaları, özet halinde anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu dosya, tarım ve hayvancılıkla ilgili kitap ve dergiler, bu konuların işlendiği toplantılarda öne sürülen fikirler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Yalova ve Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanlığınca derlenen istatistiki bilgiler, tarım taşra teşkilatının her kademesinde görev yapan birisi olarak edinmiş olduğum bilgiler, yapmış olduğum gözlemler değerlendirilerek hazırlanmıştır.

 

Küreselleşme ve piyasa ekonomisi dünyayı herkese ait bir köy haline getirmiştir. Dünya ticaret örgütü kararları çerçevesinde, her şeyin alınır ve satılabilir hale geldiği günümüzde, topraklar da üreticiler aleyhine sürekli el değiştirmektedir. Tarım ve hayvancılık; sivil toplum örgütlerinin, vakıfların, yerli ve çokuluslu şirketlerin yatırım alanı haline gelmiş, rekabet hızlanmıştır. Gelişen teknoloji ve ucuz işgücü nedeniyle başka yatırım alanı bulamayan likitide fazlası olan işletmeler, gözlerini tarım ve hayvancılığa dikmiştir.

 

Tarımın birinci derecede muhatabı olan çiftçilerin, tarımsal ürün işleyen küçük imalatçıların, tarım teşkilatlarında görev yapan teknik elamanların, tarım ve hayvancılığın uluslararası boyutu hakkında yeterli bilgisi bulunmamaktadır. Belki de yapılması gereken en önemli şey, tarım ve hayvancılığın uluslararası boyutu hakkında bu kesimleri bilgilendirmektir.

 

Üretime yönelen çiftçi; yatırım ve emeğinin karşılığını almak için neler yapması gerektiğini, bir sonraki dönemde hangi problemlerin karşısına çıkacağını bilmelidir. Küçük üreticiler ve imalatçılara, kaliteli ve sağlıklı ürünü; üzerinde adres, logo, coğrafi işaretler bulunan uygun ambalaj içinde pazarlayamazlarsa; piyasanın kendilerini kenara atacağını, yatırımlarının sıfır değere düşeceği anlatılmalı, gerekli tedbirleri almaları için teknik destek verilmelidir.  

 

2003 yılında hazırladığım ‘Tarım Raporu’nda; Tarımın Kısa Sosyolojik Tarihi, Ülkemizde Tarım Alanında Yapılan Özelleştirmeler, Uluslararası Örgütlerin Tarımla İlgili Genel Politikaları, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politika Uygulamaları, Ülkemizde Tarımın Alt Yapısı, Tarım Teşkilatları ve Köylerle İlgili Öneriler ve Erzurum’un Tarım Potansiyeli konuları işlenmiştir. (İnternette, dosyaya Mesut ÜNAL-Tarım Raporu araması ile ulaşılabilir.)

 

Her alanda uluslararası rekabetin yaşandığı günümüzde, kendi insanımızın ve diğer milletlerin refahı, huzuru ve mutluluğu için ülke olarak bizimde söyleyecek sözümüz ve yapacak çok işimiz var. Başarı da her insanın mükellef olduğu görevi hakkıyla yerine getirmesiyle mümkün olacaktır.

 

Dosyayı kendilerine takdim edeceğim sayın vekilimiz ile bürokrasi, siyaset ve sivil toplum örgütlerinin kıymetli yöneticilerinin bahsedilen konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarının kanaati içerisindeyim. Okuma alışkanlığımızın az olduğunu da biliyorum. ‘Yalova Tarım Raporu’ dosyasında kendi hikâyemiz anlatılmaktadır. Bu duygularla okunacağı kanaatini taşıyor, sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

 

Dosyayı hazırlamadaki niyetim çorbada tuzumun bulunmasıdır.

 

Saygılarımla…