Untitled Document

A-MEVCUT DURUM
1-Yalova’nın Genel Durumu
Yalova; Merkez ilçeyle birlikte 6 ilçe, 15 belediye, 43 köyü bulunan, 847.000 dekar alana, toplam 220.122 kişi nüfusa sahip; küçük, şirin, hareketli bir şehirdir. Bulunduğu coğrafya ve konumu, büyükşehirlere olan yakınlığı, Karadeniz ve Akdeniz iklimi geçiş kuşağında bulunması, doğa yürüyüşlerine uygun tabii zenginliğe sahip (gölleri, yaylaları, şelaleleri) olması, termal turizmi ile yalnızca ülkemiz değil, dünyadaki diğer insanların da dikkatini üzerine toplayan bir şehirdir.
Toplam nüfusun %30’u (65.106 kişi) köylerde yaşayan Yalova’da; Balkan savaşları sonrası mübadele veya iç savaş sebebiyle gelen insanlar ile ülkemizin her şehrinden, Ortadoğu ve Arap ülkelerinden gelen/gelmek zorunda kalan/ insanlar; birlikte ve huzur içinde yaşamaktadır.
Yalova; gıda imalat ve gıda işleme sanayii yönünden gelişmemiş olmakla birlikte, gıda depolama konusunda Marmara bölgesinin gıda lojistik üssü durumundadır. Şehirde 30.000 tonu Altınova ilçesinde olmak üzere yaklaşık 50.000 ton kapasite soğuk hava deposu bulunmaktadır. Soğuk hava depoları, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programınca %50 hibeyle desteklenen özel sektör tarafından yapılmıştır. İlde soğuk hava depo yatırımları devam etmektedir.
AKSA Akrilik Kimya Sanayii ilde bulunun en önemli sanayi tesisidir. Üretiminin büyük bölümünü ihraç eden şirket, Dünya’da bu sahada üretim yapan iki büyük tesisten birisidir.
 Altınova ilçesinde kurulmuş olan tersanelerde çok sayıda işçi istihdam imkânı bulmuştur. Gemi üretimi yanında tamir ve bakım işlerinin yapıldığı tersaneler bölgesinde, konuyla ilgili yan sanayii de büyük bir gelişme içerisindedir.
TİGEM arazisi üzerinde kurulma ve üretim çalışmaları devam eden ‘Yalova Garden Süs Bitkileri Tarım A.Ş’ istihdam sağlayan önemli diğer bir projedir. Süs bitkisi üretim ve pazarlaması Yalova ile özdeşleşmiş bir sektördür ve bu konuda yapılması gereken çok şey vardır.
Yalova; havası, suyu, ormanı, denizi, termal tesisleri, yaylaları, dereleri, gölleri, şelaleleri ile bir turizm şehridir. Büyük şehirlerin kalabalığından ve stresinden daralan insanlar, hafta sonlarında ve özellikle yaz aylarında Yalova’da nefeslenmektedir. Yalova ve bölgedeki diğer şehirlerden gelen çok sayıda insan, hafta sonları doğa yürüyüşü yapmaktadır. Ben düzenlenen bu yürüyüşlere birçok kez katıldığım için, Yalova’nın coğrafi ve kültürel özelliklerini daha bir yakından tanıma fırsatı buldum.
Yalova, şenlik ve festivallerin şehridir aynı zamanda. Birçok köy ve beldede tarımsal ürünlerin tanıtımı maksadıyla şenlik ve festivaller düzenlenmektedir. Bu etkinliklere, Yalova halkı yanında komşu şehirlerden ve balkan ülkelerinden davet edilen misafirler katılmaktadır.
2- Yalova’nın Tarımsal Potansiyeli
Yalova’da 4491 kişi/işletme tarımla iştigal etmektedir. ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ne yaklaşık 1000 üreticinin kayıtlı olduğu Yalova’da Tarımsal Birliklere kayıtlı; 645, Tarımsal Kalkınma ve Su Ürünleri Kooperatiflerine kayıtlı 3024 üye bulunmaktadır. (Kaynak: Ziraat Odası)
Yalova’nın 847.000 dekar olan toplam alanının; % 25’i (211.960 da.) tarım alanı, % 58’i (491.000 da.) ormanlık alan, % 6’sı (56.360 da.) yerleşme alanı, % 6’sı (48.140 da.) çayır ve mera alanı, % 5’i de makilik ve 2B alanlardan oluşmaktadır.
Tarım alanların %26,1 kısmı (65.310 da) sulanabilir arazi niteliğinde olup bunun; %82,3 ü (53.751 da.) halk eliyle, %17,7 si (11.566 da.) devlet eliyle sulamaya kavuşmuştur. 2014 yılında yapımına başlanan barajlar tamamlandığında devlet eliyle sulamaya açılan alanların miktarı artacak, sulanabilen arazi miktarının artmasıyla; bitkisel üretim ve dolaylı olarak hayvancılık artacaktır.
3- Yalova’da Meyve Üretimi
Yalova’da Zeytin, Kivi, Elma, Ceviz, Şeftali, Kiraz, Armut, Kızılcık, Kivi meyveleri üretilmektedir. Ülkemizdeki Kivi üretiminin % 45’ini (4919 dekar alan), 18.897 ton ile Yalova karşılamaktadır. Yalova’da 600 ton/yıl Çilek üretilmektedir ve Çileğin büyük bir kısmı Sermayecik Köyünde/Altınova yapılmaktadır. Kaliteli olan Çileğimiz İstanbul’da kolay Pazar bulmaktadır.
Sulamaya açılan alanların artmasıyla meyve üretiminin artacağı muhakkaktır. Bu amaçla, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işbirliği içerisinde ürün deseni konusunda çalışmalar yaparak üreticilerin yönlendirilmesi, zaman ve kaynak israfını önleyecektir.
İlimizde üretimi yapılan bitkisel ürünler, kapladığı alanlar ve mukayese edilebilmesi için ülkemizdeki üretim payı aşağıya çıkarılmıştır. (Kaynak; Yalova GTHM)


ÜRÜN ADI

ALAN
(dekar)

ÜRETİM 
(ton)

TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ (ton)

ÜRETİMDEKİ PAYIMIZ (%)

Zeytin

39.651

11.895

1.676.000

0,71

Kivi

4.919

18.987

41.420

45,84

Ceviz

8.778

4.565

212.000

2,15

Elma

3.526

10.578

3.190.000

0,33

Şeftali

2.907

6.395

632.000

1,01

Erik

1.667

3.001

305.000

0,98

Kiraz

1.555

2.457

483.000

0,51

Armut

1.563

3.908

454.000

0,86

Trabzon Hurması

709

1.241

34.000

3,65

Çilek

207

528

365.000

0,14

Kızılcık

130

195

11.707

1,67

4- Yalova’da Sebze Üretimi
İlimizdeki çok sayıda çiftçi, geçim kaynağı olarak sebze üreticiliği yapmaktadır. Kıvırcık, Marul, Hıyar, Fasulye, Kadıköy ve Akköy Bamyası, Pembe Domates öne çıkan ürünler olup, az alanda üretim yapanlar pazar yerlerinde, büyük üreticiler ise sebze hallerine göndermek suretiyle ürünlerini pazarlamaktadır.

5- Yalova’da Üretimi Yapılan Tarla Ürünleri 
İlimizde; Buğday, Arpa ve Yulaf ile Yem bitkileri (Yonca, Korunga, Silajlık Mısır) ekilişi yapılmaktadır. Tarla ürünleri, daha çok hayvancılık yapan işletmeler tarafından ekilmektedir.
6-Yalova’da Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Ülkemizde süs bitkisi üretim alanı 36.000 da olup, Yalova bunun  %7.86’sını (2830 da alanda 160 milyon adet çiçek) karşılamaktadır. Antalya ve İzmir’den sonra süs bitkileri üretiminde 3. olan ilimizde yaklaşık 600 kişi/işletme bulunmakta, Yalova merkezli işletmelerin bir kısmı; İzmit İstanbul ve İzmir’in ilçelerinde de üretim yapmaktadır.
İlimizde her yıl yaklaşık olarak 360 milyon adet süs bitkisinin üretim ve satışı yapılmaktadır. 2014 yılında 4.088.946 $ İhracat (Türkmenistan, Azerbaycan, K. Irak), 38.965.491 Euro İthalat (İtalya, Hollanda, Fransa, Macaristan) yapılmıştır.
Süs bitkileri Yalova da öncelikli ve önemli bir sektördür. Yalova’nın hemen her ilçesinde süs bitkisi üretimi ve pazarlaması yapılmaktadır. Dış Mekân, İç Mekân Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek üretimi yapılan şehrimizde ‘Yalova Garden Süs Bitkileri Tarım A.Ş’ nin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla üretim artacağı için yeni pazarların bulunması kaçınılmaz olacaktır.
2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek olan EXPO 2016 Antalya Fuarında etkin bir tanıtım yapılması sektör için çok faydalı olacaktır.
7-Doğadan Toplanan Ürünler
İlimizde doğadan toplanan orman ürünleri organik olarak sertifikalandırılarak tarımsal üretime dâhil edilmiştir. Toplam 147.850 da alandan toplanan özellikle mantar, ıhlamur,  kuşburnu, defne, fıstık kozalağı gibi ürünler, organik olarak pazarlanmaktadır.
8-Mera Islah ve Amenajman Projeleri
            Çiftlikköy ilçesi Gacık Köyünde 1956 da, Çukurköy de 468 da olmak üzere, toplam 2.424 dekar mera için Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri hazırlanarak uygulanmış olup, bugüne kadar 313.357 TL harcanmıştır.
9-Mera Kanunu Uygulamaları; Tespit, Tahdit ve Tahsis Çalışmaları
766 sayılı Kanuna göre Kadastro çalışmaları yapılan yerlerde tescil harici alanların yeniden değerlendirilmesi amacı doğrultusunda il mera komisyonu çalışmaları 2010 yılından itibaren yeniden değerlendirme kapsamında devam etmektedir.
28 yerleşim alanında 805,3 hektar mera alanının tahdidi tamamlanmış, 25 yerleşim alanında 751,9 hektar mera alanının tahsisi yapılmış, tahsis çalışmaları tamamlanan 2 yerleşim yerinde Mera Yönetim Birliği kurulmuştur.
10-3083 Sayılı Kanun (Toplulaştırma Çalışmaları)
5403 Sayılı Kanunun, Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğünün Madde/20 1. Fıkrası uyarınca; toplulaştırılmasına karar verilin parseller üzerine tapu sicil müdürlüklerince şerh konularak, projenin tapu tescili yapılıncaya kadar, bu parsellerin her türlü devir, temlik, satış vaadi işlemleri yürütülmektedir.
Çiftlikköy ilçesi, Laledere ve Gacık köylerine ait tapulara ‘Tarım Reformu Uygulama Alan’ şerhlerinin işletilmesi sağlanmış, bakanlığımız kontrolörleri ve yüklenici firma tarafından köylerde arazi derecelendirme haritaları ve blok planları hazırlanmış, yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, toplulaştırma çalışmaları ilgili köylerde devam etmektedir.
11-6537 Sayılı Kanun Uygulamaları
Tapu Kanunun 35. maddesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde ‘Tarımsal Amaçlı Proje Geliştirme’ koşulu ile ilimizde 13 adet/205,3 da. alanda yabancıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
12- Tarımsal Desteklemeler (2013 Yılı)
I. Hayvancılık Desteklemeleri; Arıcılık, Koyun keçi, Anaç Sığır, Buzağı desteklemeleri ve Besi sığır konularında destekleme ödemeleri yapılmaktadır.
II. Bitkisel ürün Desteklemeleri; Yem bitkileri, Mazot, Gübre, Toprak tahlili Sertifikalı Fide-Fidan-Tohumluk Kullanımı, İyi Tarım, Organik Tarım için destekleme ödemeleri yapılmaktadır.
III. Serbest Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Desteklemesi; Danışmanlık hizmeti alan üreticilerin aldıkları hizmete mukabil, danışmanlık hizmeti sunan firmalara işletme başına 600 TL (2014 yılı için) ödeme yapılmıştır.
13-Ziraat Bankası Faizsiz Kredileri
2013 Yılında 1200 kişi müracaat etmiş ve 50 milyon TL fon kaynaklı ve düşük faizli kredi kullanılmıştır.
14-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamı Projeleri
a-Ekonomik Yatırım Projeleri; 2006-2013 yılları arasında Ekonomik Yatırım Projelerinden 28 tanesi uygulanmış olup, 28 işletmenin yatırım bütçesi 12.413.348 TL’dir. Bu yatırım bütçesine mukabil devlet desteği 5.903.403,50 TL’dir. 
8.Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 1 adet Balık İşleme ve Muhafaza ile 1 adet Fıstık Çamı İşleme konularında, 2 proje başvurusu yapılmış olup; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylanmıştır.  Fıstık Çamı Kozalak İşleme ve Depolama Projesi için Hibe Sözleşmesi 2014 yılı Temmuz ayında yapılmıştır.
b- Makine Ekipman Projeleri;  2014 yılında destek vermeye hak kazanan 438.115 TL’lik hibe desteğiyle 78 proje olmuştur. 2007 yılından itibaren 10 Etapta Makine Ekipman Desteği projelerinde toplam 531 proje uygulanmış olup yatırım bütçesi 5.371.572 TL ‘dir. Bu projelerin bütçelerine mukabil devlet desteği de 2.685,786
15-Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Kıvırcık Koyun Destekleme Projesi
2011-2015 yıllarını kapsayan ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ nin ilk etabında 54 yetiştiricimiz 54 sürü ve 6300 baş kıvırcık koyunu ile projeye dâhil olmuşlardır. 5 yıl sürecek olan ıslah projesinde, yıllık olarak yaklaşık 600.000 TL ve 5 yılın sonunda 3 Milyon TL karşılıksız hibe olarak yetiştiricilere dağıtılacaktır. Bu proje; İl Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ve Yalova Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.  
16-İl Özel idare Projeleri
2012 ve 2013 yıllarında il müdürlüğü tarafından Yalova İl Özel İdaresi kaynaklarından karşılanmak üzere 8 farklı konuda proje hazırlanmıştır. İl özel idare gelirleri az olan ilde, tarıma ayrılan payda maalesef düşüktür. Tarıma ayrılan payın artırılması için uygulanabilir projeler hazırlanması ve uygulanması faydalı olacaktır.
17-2013-2014 Yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Destek Alan Projeler
1.Proje: Kırsal Kalkınmada Bir Başarı Hikâyesi Sermayecik. Proje Tutarı: 42.358 TL. (Proje; Altınova GTHM tarafından hazırlanmış ve il müdürlüğüyle birlikte uygulanmıştır.)
2. Proje:  Arıcılık Bilgi Sistemi Proje Tutarı:  10.000 TL
3.Proje: Sermayecik Çileği Markalaşma Projesi Proje Tutarı: 81.264,60 TL. (Proje; Altınova Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce hazırlanmış ve uygulanmıştır.)
4.Proje: Bilgisayarlı Tahmin Erken Uyarı ve Entegre Mücadele Sistemi Projesi. Tutarı: 39.000 TL.
5.Proje: Altınova ilçesinde Kurumsal Kapasitenin Artırılması İçin Etkili İletişim Yöntemleri Eğitimi Projesi uygulanmıştır. Toplam Destek Tutarı: 74.913,41 TL. olan proje ile 110 kişi kamu personeline eğitim verilmiştir. 
18-AB Ulusal Ajansı Leonardo da Vinci Hareketlilik Programına Sunulan Projeler
Proje Adı: Kivi Üretiminde Fark Yaratan Metot ve Yöntemler Proje Tutarı: 22.300TL
19-Üretici Örgütlenmeleri
A-Birlikler
1-Üretici birlikleri (5200 S.K.)
Birliğin Konusu                                                                   Ortak Sayısı
Kivi Üreticiler Birliği                                                                        34
Yağlı Tohumlar Üreticileri Birliği                                                     16
İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üreticiler Birliği                                68
Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Birliği                                    20_____
TOPLAM                                                                                         138

2-Islah amaçlı kurulan birlikler (4631 S.K.)
Birliğin Konusu                                                                   Ortak Sayısı
Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği                                                   103
Arı Yetiştiricileri Birliği                                                                    219
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği                                      257_____
TOPLAM                                                                                         579
B-Kooperatifler
İlimizde 8 Adet Su Ürünleri Kooperatifi (Merkez;1, Armutlu;3, Altınova;1, Çınarcık;3) ve 25 Adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ((Merkez;5, Armutlu;5, Altınova;4, Çiftlikköy;4, Çınarcık;5, Termal;2) olmak üzere 33 kooperatif kurulmuştur. Kooperatiflere üye olan çiftçilerin sayısı 2.902 dir.
Kooperatiflerde; 1 adet Özel Tip Seracılık, 1 adet Zeytin salamura tesisi, 8 adet Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ile ilgili olmak üzere 10 proje uygulanmış, kooperatiflerimize toplam 6.409.966 TL. Destek sağlanmıştır. 
20-Gıda Kontrolleri ve Denetimler
Toplum sağlığını ilgilendiren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimleri İl Müdürlüğünce, 17 gıda denetim elemanı ile yürütülmektedir. İl genelinde 223 üretim yeri ve 1776 gıda satış ve toplu tüketim yeri kayıt altına alınmıştır.
21-Zirai İlaçların Reçete İli Satılması
Bakanlığımızca yürütülmekte olan Zirai İlaçların Reçete ile Satılması projesi çerçevesinde, müdürlüğümüzden 18 Ziraat Mühendisi eğitim almış, kendilerine ‘Reçete yazma’ yetkisi verilmiştir. Serbest çalışan 11 adet Mühendisle birlikte 29 kişi ‘Reçete Yazma’ belgesi almıştır.
22-Tahmin Erken Uyarı Çalışmaları
Altınova, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerindeki elma üretim bölgelerinde kurulu bulunan 3 adet bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı sistemiyle 2004’ten bu yana bölgede yaklaşık 240.000 ağaca uyarı ve gözetim hizmeti götürülmüştür. Geçmiş yıllarda elma iç kurduna karşı yapılan 5-7 ilaçlama sayısı, bu sistem sayesinde 4’e, elma Karaleke hastalığına karşı yapılan 8 ilaçlama sayısı ise 6’ya düşürülmüştür böylece ilaç kalıntısı ve çevre kirliliği açısından olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
23-Tohumculuk Kanunu Çalışmaları
İlimizde belgeli; 10 Adet Meyve Fidanı Üreticisi, 30 Adet Tohumluk Bayi, 134 Adet Süs Bitkisi Üreticisi, 1 adet Tohum Yetiştiricisi, 2 Adet Tohum Üreticisi bulunmaktadır.
24-Hayvancılık
a-Hayvan Varlığı; İlimizde Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık Merkez İlçe, Altınova ve Çiftlikköy İlçemizde, yoğun olarak yapılmaktadır. İlimizde 11.635 adet Büyükbaş ve 21.786 adet Küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir.
Ulusal Arıcılık Kayıt sisteminde 202 arıcı 21.624 arı kovanı kayıt altına alınmıştır İlimizde bulunan arılı kovanlardan yıllık 235 ton bal üretildiği tahmin edilmektedir. Arıcılar Birliği ve Sisteme kayıtlı arıcıların %25’i,  50 kovanın altında kovan sahibi olmaları sebebiyle Arıcılar Birliğine üye olamamaları nedeniyle arılı kovanlarda, kayıt dışı olduğu tahmin edilmektedir.
b-Koruyucu Aşılama Çalışmaları; Hayvan hastalıkları mücadele kapsamında; şap, brucella, kuduz, newcastle ve veba hastalıklarına karşı koruyucu aşılamalar yapılmaktadır. İlimizde aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar TURKVET ve KKKS (Koyun-Keçi Kayıt Sistemi) sistemine kayıt edilmektedir
c-Sağlık Taramaları; Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarla birlikte Arılı Kovan ve Kanatlılar her yıl sağlık taramasından geçirilerek, kayıtlar güncellenmektedir.
d-Büyükbaş Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Tescili; İlde bulunan hayvanlara kulak küpesi, kovanlara plaka çakılarak kimliklendirme ve sisteme kayıt ile tescilleme çalışmaları yürütülmektedir. Satılan veya kesilen hayvanlar sistemden düşülmekte, yeni doğanlar satın alınanalar sisteme dâhil edilmektedir.
e-Su Ürünleri İstihsali; 2014 yılında 1.152,830 ton su ürünleri istihsali sağlanmıştır. (Satış Değeri: 3.567.580,00 TL), 2013 yılında 12.320 ton su ürünleri istihsali sağlanmıştır. (Satış Değeri: 25.128.726 TL)
f-Su Ürünleri Kontrol Çalışmaları; İlimizde ruhsatlı 218 Balıkçı teknesi mevcuttur. 937 kişi de gerçek usul avlanma tezkeresine sahiptir.  Su ürünleri avcılığı önemli faaliyetlerden olup, merkezde 2, Çınarcık’ta 3 ve Armutluda 3 adet olmak üzere toplam 8 balıkçı barınağı mevcuttur.
25-Çiftçi Toplantıları ve Kursları
2014 yılında gerçekleştirilen 133 çiftçi toplantısında 1823 çiftçi 73 değişik konuda bilgilendirilmiştir. Arı yetiştiriciliği konusunda ise 2 kurs düzenlenmiş, eğitime 31 kişi katılmıştır.
26-Demonstrasyonlar
2014 yılında 17 değişik konuyla ilgili 21 demonstrasyonda 139 kişi bilgilendirilmiştir. Bu etkinliklerde 300 adet basılı yayın dağıtılmıştır.
27-Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi
Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi Kapsamında ErolBey77 ve Yalçınkaya77 Kızılcık Fidanlarının Yaygınlaştırılması ve tanıtılması, Beşirli77 Kırmızı soğan çeşidinin Yaygınlaştırılması ve Tanıtımı Projeleri Şenköy, Kadıköy ve Sugören’de uygulanmaktadır.
28-Kadın Çiftçi Eğitimleri ve Mikro Kredi Çalışmaları
Kadınların gelir getirici faaliyette bulunabilmelerini teşvik etmek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katılımlarını sağlayacak finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Yalova İl Özel İdaresi ve Yalova Kadın Girişimciler Derneğince verilen Mikro Kredi ile 5 köyde 50 kadın çiftçimize eğitim verilmiştir. Kocadere’den 2 kadın çiftçi destekten faydalanmış ve çilek üretimine başlamıştır.
Yine, Bakanlığımızın 2010-2012 yılları arasında uyguladığı Kadın Çiftçi Yayım Projesinde 9 pilot ilden birisi olan Yalova’da 2011 yılında Örtüaltı yetiştiriciliği yapmakta olan 52 kadın çiftçimize 42.000 TL tutarında girdi temini olarak maddi destek sağlanmış ve uygulamalı eğitimler verilmiştir.
29-Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Fiziki Kapasitesi
a-Bina Durumu; İl müdürlüğü; biri merkez, diğeri TİGEM arazisi içerisinde bulunan iki ayrı binada hizmet vermektedir. Bu durum kurum bütünlüğünü bozmakta ve kaynak israfına neden olmaktadır. Hizmetin tek çatı altında yürütülmesi için hazırlanan proje kabul görmüş olup, 2015 yılı içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. İl Müdürlüğümüze ait iki adeti 83 m2, bir adeti 120 m2 olan 3 adet lojman bulunmaktadır.           
b-Araç Durumu; İl merkezinde 6, ilçelerimizde 4 adet olmak üzere toplam 10 resmi araç ve bunun dışında her yıl hizmet alımı yoluyla kiralanan 16 araç ve 3 tekne ile çalışmalar yürütülmektedir.
c-Personel Durumu; Yöneticilik Kadrosunda 17, Teknik Hizmetler Sınıfı’nda 98, Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda 35, Genel İdari Hizmetleri Sınıfı’nda 24, İşçi kadrosunda ise 27 olmak üzere toplam 199 personel çalışmaktadır.
30- Tarım Açısından Önemli Sorunlar
Yalova; İstanbul, İzmit ve Bursa şehirlerine yakın olmasından dolayı, sanayi yatırımları ve kentsel yerleşim amaçlı yoğun bir arazi rantının baskısı altındadır. Bu sebeple tarım arazileri dâhil bütün araziler yüksek fiyatlarla el değiştirmektedir.
Belediyelerin mücavir alanlarını genişleterek imara açması, tarımsal faaliyette kullanılan arazi miktarını azaltmaktadır. Belediyelerin imara açılmış alanlardan en yüksek ölçüde yararlanacak planlama yapmaları, ihtiyaç duyulması halinde yeni imar taleplerini, tarımsal kabiliyet sınıfı en düşük alanlardan talep etmeleri ilin tarıma elverişli arazilerini muhafaza için gereklidir.
İlimizde, sınırlı olan tarım alanları çok parçalı ve dağınık olup, intikallerin yapılmaması sebebiyle de ekonomik işletme ölçeğinde değildir.
Süs bitkileri üretim alanları gittikçe daralmakta olup, ana yol güzergâhlarına yakın üretim ve toplu satış yerleriyle ilgili çözüm üretilmez, çiçek mezat (tanıtım ve pazarlama) alanı oluşturulmaz ise sektörün uzun vadede zayıflayacağı göz ardı edilmemelidir.

 

Hazırlayan

Mesut ÜNAL
Altınova İlçe Müdürü
Ziraat Mühendisi & İktisatçı

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

*Bu kısımdaki bilgiler; Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Altınova, Çiftlikköy, Çınarcık, Termal ve Armutlu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri ile Yalova ve Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanlığı verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.


Yazdır   e-Posta

Publish modules to the "offcanvs" position.