Önsöz

ÖNSÖZ
Tarım raporu dosyası küreselleşme çerçevesinde dünyada ve ülkemizde tarım yönetiminin ve tarım alanlarının yeniden yapılanması sürecinde gelinen noktayı, uluslararası arenada başarılı olabilmemiz için çok hızlı ve çok kısa zamanda neler yapmamız gerektiğini özetlemek üzere hazırlanmıştır.
Dosyada; Tarımın kısa sosyolojik tarihi, Ülkemizde tarım alanında yapılan özelleştirme çalışmaları, Uluslararası örgütlerin tarımla ilgili genel politikaları, Avrupa Birliği ortak tarım politikaları uygulamaları, Ülkemizde tarımın alt yapısı, Tarım teşkilatları ve Köy yaşantısında öngörülen bazı hususlar, Erzurum tarımında potansiyeller ve problemler irdelenerek tarım şehri olan Erzurum’da yapılması öngörülen çalışmalar ele alınmıştır.
Tarım Raporu; Tarım ile ilgili yazılmış kitap ve dergiler, tarımın masaya yatırıldığı sempozyumlarda öne sürülen fikirler,  Erzurum İl Tarım Müdürlüğünce derlenen istatistik bilgiler ve tarım taşra teşkilatının her kademesinde görev yapan birisi olarak edinmiş olduğum bilgi ve yapmış olduğum gözlemler değerlendirilerek hazırlanmıştır. 2003 yılında hazırlanan dosya 2007 yılında güncellenmiştir.
Tarımın birinci derecede muhatabı olan çiftçiler, tarımsal ürün işleyen imalatçılar ve tarım teşkilatlarında görev yapan teknik elamanların birçoğu tarımın uluslararası boyutu hakkında maalesef yeterince bilgiye sahip değildir. Yapılacak en öncelikli iş ne olup bittiğini bu kesimlerin anlamasına yardımcı olmaktır.
Üretime yönelen çiftçi yatırım ve emeğinin karşılığını almak için ne yapması gerektiğini, bir sonraki dönemde ne tür problemlerin karşısına çıkacağını bilmelidir. Küçük imalatçılar birleşip patentli, markalı ve kaliteli üretimi gerçekleştirmezlerse piyasanın kendilerini bir kenara atacağını, yatırımlarının sıfır değere düşeceğini görmelidir. Tarımla ilgili kurum, kuruluşlar ve iş görenler rehavetin maliyetini hesap edebilmelidir.

Uluslararası rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Seyirci olmaktan kurtulabilirsek söyleyecek çok sözümüzün, yapacak çok işimizin olduğunu göreceğiz. Dosyayı kendilerine takdim ettiğim sayın milletvekillerimizin, şehrimizdeki sivil toplum örgütü yöneticilerinin, çiftçilerimizin dosyada bahsedilen konular hakkında genel bilgilere sahip olduklarının kanaati ve bilinci içerisindeyim.

Maksadım görünen kısmı ile beraber, şimdilik farkında olmadığımız bazı önemli noktalara dikkat çekmek içindir.

Okuma alışkanlığımızın az olduğunu biliyorum. Tarım Raporu dosyasında kendi hikâyemiz anlatılmaktadır. Bu duygularla okunacağı kanaatini taşıyor, sabrınıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Dosyayı hazırlamadaki niyetim çorbada tuzumun bulunmasıdır.    
                                                                                                                            Mesut ÜNAL

Tags