Untitled Document

B-YAPILACAK İŞLER

1-Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Kurumsal Görevleri
Kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerini; Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tüzük, Genelge ve Talimatlardan müteşekkil meri hukuka uygun olarak yürütür. Hukuk tarafından çerçevesi çizilen mevzuatın öğrenilmesi, mevzuatın takip edilmesi işleyişin selameti için gereklidir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; idari yönden ilde Vali’ye ilçede Kaymakama karşı sorumludur. Teknik yönden; ilçeler il müdürlüğüne, il müdürlüğü Bakanlığa karşı sorumludur.
Kurum bu sorumluluklar çerçevesinde, meri hukuka uygun ve hükümetin uygulamalarına tezat teşkil edilmeyecek şekilde yürütülür. Kurum kaynaklarını israf etmeden görevi ifa etmek, vatandaş memnuniyetini temin etmek, hükümet politikalarına uygun çalışmak esastır.
2-Personelin Yetkinliğinin Artırılması
            Kurumda çalışın personelin kişisel gelişim eğitimleriyle yetkinliğinin artırılması, her personelin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili en az bir konuda uzmanlaşması sağlanarak kurumsal kapasitenin artırılması üreticiye sunulan hizmetin kalitesi açısından önemlidir.   
İlde görevli her personel sorumlu olduğu bir konuda; yetiştirme, hastalıklar, hasat, paketleme, pazarlama, yurt içi ve dışı üretim miktarı, fiyatı, arz ve talep durumu, gelecek projeksiyonu gibi konularda bilgi sahibi olacak, bu amaçla araştırma, inceleme ve literatür taraması yaparak hazırlamış olduğu dosyayı diğer personelin ve vatandaşların istifadesine sunacaktır.
Bilgiyle donanmış, konusuna hâkim personelin özgüveni artacağı için; problemlere en kısa zaman içinde, gerçekçi çözümler üretilmiş olacaktır.
Bilgi aktarmada verimliliğin sağlanması amacıyla, il teşkilatı ve ilçe teşkilatlarına mikrofon ve ses sistemi satın alınacak, bu sayede toplantıların daha verimli geçmesi, çalışanların da mikrofonla hitap etme alışkanlığı kazanması sağlanmış olacaktır.
3-Kurumsal Disiplin ve Şubeler Arası Koordinasyonun Temin Edilmesi
            Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü dokuz ayrı şube biriminden müteşekkil olup, her şubenin müstakil görevleri yanında, şubelerin birlikte yürüttüğü işler bulunmaktadır.
Adalet duygusu içerisinde, her personelin vazifeli olduğu görevleri hakkaniyetle yapması için, görevlendirme ile beraber; işin takibi ve işin tamamlanması aşamaları iyi koordine edilmeli ve görevin sonuçlandırılması takip edilmelidir.
Gönül kırmadan ve incitmeden yol almak esas olmakla beraber; kurumsal işleyişin tamamına hâkim olmak, verimliliğin sağlanması için mesaiye riayeti temin etmek, başarı gösterenleri ödüllendirmek, koordinasyonu bozanları cezalandırmak kamu disiplininin gereğidir.  
Kurumdan hizmet almak için gelen vatandaşların güler yüzle karşılanması, talebin hukuk içerisinde zamanında yerine getirilmesi; iş ahlakının, inancımızın ve itikadımızın gereğidir.

4-Proje Ekibi kurulması
Proje hazırlama konusunda deneyimi personellerden proje ekibi oluşturulacaktır. Kendi ilçesinde görev yapan bu arkadaşlar 15 günde bir (gün) toplanarak, proje konusunda 15 gün içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirip, sonraki toplantı gününe kadar yapacakları çalışmaları değerlendirecek, Yalova için uygulanabilir projeler hazırlayacaklardır.
Her ilçenin tarımsal ve hayvansal potansiyeli dikkate alınarak, uygulanabilir projeler hazırlamak, bu projeleri büyük bir ciddiyetle uygulamak, ilimizin kalkınmasına ve üreticilerimizin mutlu olmasına vesile olacaktır.  
Üretimin artırılması, markalaşma, paketleme, depolama, pazarlama işlevlerini yerine getirilmek amacıyla hazırlanıp uygulanacak bu projelerin ciddiyetle uygulanması amacıyla; teknik personel ve üreticilerin bilgi ve görgü sahibi olması için teknik geziler düzenlenecektir.
Yanlış proje ve uygulamalar üreticilerin yılgınlığına ve kaynak israfının sebep olduğu için; iyi bir proje ekibinin kurulması, kurum ve kurumlar arası disipline riayet edilerek, projelerin uygulanması ve takip edilmesi faydalı sonuçlar verecektir.
5-Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel)
            Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında ilimizde 39 personel (23 ziraat mühendisi/ 16 veteriner hekim) görev yapmaktadır. Nokta tayin olarak hizmet verdikleri köye atanan personel, atandığı köy ile köyün yakınındaki bir veya iki köyden sorumlu olarak çalışmaktadır.
Köyde görevin niteliğine uygun çalışma ofisleri, araziye veya diğer köylere gitmek için araçları bulunmayan bu personelin (yeni mezun oldukları için) yeterli tecrübesi de yoktur.
Kadrolu/ sözleşmeli olarak atandıkları köyde istihdam edilen Tar-Gel personelinin; iş verimliliğini artırmak, kurumun görevlerine etkin katılmasını sağlamak için yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve bakanlığa teklif edilmesi faydalı olacaktır.
Bu proje kapsamında çalışan personelin ve köylerin guruplara ayrılması, birkaç köyden aynı yılda birlikte sorumlu olan 3-4 personelin birlikte çalışması daha iyi sonuçlar verecektir. Bu sayede veteriner hekim ve ziraat mühendisi bulunmayan köylerin bu eksikliği giderilmiş olacak, rekabete dayalı çalışmada performans yükselecektir. Gurup köylerden sorumlu olan personel 3 yıl süre ile görev yapacak ve 3 yılın sonunda sorumlu oldukları köyler değiştirilecektir. Başarılı olanların ödüllendirilmesi (takdirname, bir maaş tutarı ödül, yurtdışı gezisi) rekabeti şenliğe çevirecektir.    
6- Markalaşma Çalışmaları
Marka bir ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayıran her türlü işaret veya kelime bütünüdür. Yalova da yaklaşık 5000 dekar alanda 20.000 ton kivi üretilmektedir ve bu miktar ülkemizde üretilen toplam kivinin yarısına tekabül etmektedir. Altınova ilçesinde 30.000 ton kapasitede soğuk hava deposu bulunması sebebiyle, Karadeniz’de üretilen kivilerde ilçede depolanmakta ve buradan pazarlanmaktadır. Ülkemizdeki kivi üretimi, tüketimi karşılamadığı için yurt dışından; İran, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda’ dan getirilen kivilerde Yalova’dan pazarlanmaktadır.
Altınova da ‘Kivi Birliği’ bulunmaktadır. 2014 yılında yapılan çalışma ile kivinin ‘İyi Tarım’ sertifikasyon işlemleri tamamlanmış ve üreticiler iyi tarım desteği almaya hak kazanmıştır.
Yalova ve çevre ilçelerde (Orhangazi, Karamürsel) üretilen kivinin tasnif edilerek üzerinde logo, coğrafi işaret, marka ismi bulunan uygun ambalaj içerisinde pazarlanması için, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulmak üzere, Altınova İlçe Müdürlüğümüzce proje hazırlanmaktadır. AB mevzuatı çerçevesinde ürünün izlenebilir olması, rekabet şartlarına uygun üretimi teşvik etmesi, başka şehirlerden veya ithal gelen kivilerin olumsuz sonuçlarından etkilenmemek için bu çalışma önemli ve gereklidir. Kısa vadede üretici için (uygulama bakımından) zor gelse de uzun vadede üretici ile beraber tüketici memnuniyeti de sağlanmış olacaktır.
Markalaşma konusunda diğer önemli bir ürün kızılcıktır. Şenköy (Çınarcık)’de her yıl yapılan festival ile kızılcığın tanıtımı yapılmaktadır. Kızılcık; en erken çiçek açan ve en geç ürün veren bir meyvedir. İlaçlama gerekmediği için de organik bir üründür. Kızılcığın ilimize olan aidiyeti, paketlenmesi, tanıtılması ve markalaşması ile kızılcık üretimi artacak, üretim süreklilik kazanacak, üretim alanları ile birlikte üreticilerin geliri artacaktır.
Altınova ilçesi Sermayecik Köyünde 240 da alanda çilek üretim yapılmaktadır ve köyün geçim kaynağı çilektir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına 2013 yılında Altınova ilçe müdürlüğünce sunulan ‘Sermayecik Çileği Markalaşma Projesi’ kabul edilmiş, 81.264,60 TL bütçeli proje 2014 yılında uygulanarak ürünün ‘Sermayecik Çileği’ adıyla markalaşması sağlanmıştır.  İspanya’ da çilek üretiminin yoğun olduğu bölgelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara Sermayecik Köyü kooperatif başkanının da katıldığı teknik bir gezi düzenlenmiş, sonrasında ürünün pazara sevki için uygun kutu dizayn edilmiş, çileğin aidiyetini gösteren logo tasarlanmış, kutular üzerine logo ve diğer işaretler yerleştirilmiştir. Köyde, üreticilere verilen eğitimler ile geçiş ve adaptasyon süreci tamamlanarak aynı kalite ürünün aynı ambalaj içinde aynı miktar üzerinden pazarlama çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmalardan sonra ürün İstanbul Meyve-Sebze halinde aranılan ürün haline gelmiştir.
İlimizde yetiştiriciliği ve üretim yapılan çok sayıda ürün bulunmaktadır. Çerkez Peyniri, Kestane Balı, Çiftlikköy Bademi (Hıyar), Kadıköy Bamyası gibi ürünler içinde markalaşma ve uygun ambalaj içinde pazarlama çalışmaları yapılmalıdır.
7-Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi ve Mezat Çalışmaları
Süs bitkileri üretimi Yalova ile özdeşleşmiş bir sektördür. Halen sebzecilik alt başlığı içinde tanımlanan süs bitkileri yetiştirilmesi ve pazarlanmasının bu mevzuat içerisinde değerlendirilmesi bir eksiklik olup, konuyla ilgili mevzuatın yenilenmesi ve çiçekçilik sektörünün bakanlık nezdinde bir başlık halinde (Daire Başkanlığı) değerlendirilmesi için gerekli girişimler yapılmalıdır.
Diğer yandan 08.11.2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 4. üncü maddesine istinaden hazırlanan, 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculukta Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin, Tanımlar başlıklı, 4’üncü maddesinin, (ı) bendinde ‘Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,’ tanımı, Tohumculuk Kanununa ve ticari ve mantıki teamüllere aykırı olarak; pazarlama, satma iş ve işlemleri üretici faaliyetleri arasına alınmış, tüccarlara üretici kimliği kazandırılarak ithal edilen nihai ürünler tohum statüsüne sokularak, nihai ürünlerden alınan ‘gümrük vergisi oranı’ yüzde 50’lerde iken, gümrük vergisi yüzde 2,5 ödenerek ülkemiz açısından ciddi vergi kayıplarına, üreticiler açısından ise haksız rekabete yol açılmıştır. Üreticilerin aleyhine olan bu haksız rekabetin ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılması konusunda sektörle birlikte hareket edilecektir.
Sebze-Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik gereğince Süs Bitkilerinin; Ticaret Müdürlüğünden alınacak şifre ile sisteme girilmesi ve sistem içerisinde pazarlanması gerekmektedir. Sistem; ürünün dünyanın her yerinden görünmesi ve müşteri bulması faydası yanında, satıcıyı sahtekâr müşteriye karşı güvence altına almakta, ayrıca vergi kayıplarının önüne de geçmektedir. Henüz geçiş aşamasında olan sistemin adaptasyon süreci hızlandırılmalıdır.
Sistem üzerinden sağlıklı satış yapabilmek için; bitkinin hangi firma tarafından üretilip pazarlandığını (aidiyet) gösteren tescillenmiş isim ve coğrafi işaretlerle pazarlanması gerekecektir. Uygun ambalaj içinde, üzerinde logo ve coğrafi işaretler ile pazarlanması, güvenilirliği artıracağı için dünyanın her yerinden müşteri bulmak mümkün olacaktır.
İldeki diğer bir eksiklik ‘Mezat Yerinin’ bulunmamasıdır. Sektörün tanıtım ve pazara ulaşmasını kolaylaştıracak ve ayrıca ‘Rüsum Hakkının’ ilimizde kalmasını sağlayacak Mezat yerinin kurulma çalışmaları Altınova Belediyesinin öncülüğünde devam etmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yer tahsisi yapılmış olup, uygun mezat modeli belirlendikten sonra (Atina ve Hollanda modeli incelenmekte olup ülkemiz ve ilimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir model oluşturulmaya çalışılmaktadır.) proje hazırlanarak ihale aşamasına geçilecektir.
İlimizden her yıl 360 milyon adet süs bitkisinin üretim ve satışı yapılmaktadır. 2014 yılında 4.088.946 Dolar ihracat (Türkmenistan, Azerbaycan, K. Irak), 38.965.491 Euro ithalat (İtalya, Hollanda, Fransa, Macaristan) yapılmıştır. Yalova Garden Süs Bitkileri Tarım A.Ş’ nin tam kapasite üretime geçmesiyle yeni pazarların bulunması kaçınılmaz olacaktır.
2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek olan EXPO 2016 Antalya Fuarında etkin bir tanıtım yapılması, sektörün geniş bir katılımla temsil edilmesi ilimiz için çok faydalı olacaktır.
8-Alternatif Üretim Alanları Oluşturulması
İlimizde yetiştiriciliği yapılan ve pazarda uygun rekabet fiyatı bulan ürünlerin ve üretim alanlarının artırılması için araştırma yapılmalıdır. Arılı kovan sayısının artırılarak Kestane ve Çiçek Balı üretimini artırmak, uygun ambalaj içinde pazarlamak mümkündür. Kızılcık meyve üretimi ve imalat altyapısı konusunda çalışılarak, ürünün market raflarında yer alması sağlanmalıdır
İlimizdeki üreticiler rant baskısı nedeniyle iyice azalan tarım alanlarında üretim yapmak için gayret göstermektedir. Çınarcık ilçesi Kocadere havzasında Kivi üretim çalışmaları devam etmektedir. Üreticilerimiz, Yalova dışında daha ucuz fiyata satın aldıkları veya kiraladıkları Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ilçelerinde de alternatif üretim alanları oluşturmuşlardır. Yine, şirket sahibi üreticilerimiz (şahıslara arazi satışı yasak olduğu için) Bulgaristan’ın uygun yerlerinde arazi satın alarak Kivi üretimlerini artırmak için çalışmaktadırlar.  
9- Yeni Hal Kanunu İle Getirilen Yenilikler, Üreticilerin Görev ve Sorumlulukları
            Yeni Hal kanunu ile üreticilere çeşitli hak ve sorumluluklar getirilmiştir. Üreticiler Ticaret Müdürlüğünden şifre almak, ürünlerini sisteme girmek ve sistem üzerinden satış yapmak zorundadır. Ürünün sisteme girmesi sayesinde ülke içinden ve yurtdışından müşteri bulma imkânı sunan sistem, satılan ürün bedelini garanti altına almakta, üreticiden halka satış imkânı sunan bu sistem sayesinde devletin meyve-sebze satışından alacağı vergi de garanti altına alınmış olmaktadır. Ürünlerin sistem üzerinden satılması üreticinin lehine sonuç verecek, medya sayesinde çok duyarlı hale gelen tüketiciye de izlenebilir ve kaliteli ürün sunulmuş olacaktır.
10-Taze Meyve ve Sebzelerde Hasat Öncesi Pestisit Denetim
            AB müfredatı çerçevesinde mecburi hale gelen denetimlerle tarladan sofraya gıda güvenliği sağlanması amaçlanmıştır. Bitki Koruma Ürünlerinin (zirai ilaç) reçete ile alınması, uygun doz ve zamanda kullanılması, şartları yerine getirmeyenlerin cezalandırılması talimatla düzenlenmiştir.
Gıda Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından hasat öncesi, sebze-meyve hallerinde ise hasat sonrası yapılan denetimler ile alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda analiz edilmesi suretiyle yapılan kontrollerin sonuçlarından etkilenmemek artık mümkün değildir.
Hasat öncesinde uygun ilaç kullanılmadığı tespit edilen ürünler toplatılarak imha edilmekte ve üreticiye ceza yazılmaktadır. Uygun ilaç kullanıldığı halde ilacın etkisi ortadan kalkmadan pazarlanması da cezalandırılmaktadır. Avrupa Birliği Müfredatı çerçevesinde getirilen yenilikler ve denetimler konusunda birçok çiftçi, maalesef henüz yeterli bilgi ve duyarlılığa sahip değildir.
2014 yılında, Çiftlikköy ilçesi üreticileri bu konuda mağdur olmuştur. Çiftlikköy de üretilen kıvırcıklar İstanbul halinde denetlenmiş ve olumsuz sonuç çıkması üzerine ürünleri imha edilmiş ve üreticilere ceza yazılmıştır. Bu konuda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Üreticilerin en kısa zamanda uygulamalara adapte olması için de, koruyucu tavır ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
11- Tarımsal Mevzuat Konusunda Üreticilerin Bilgilendirilmesi
Tarımsal mevzuatı idareci ve personelin takip etmesi mecburidir. Üreticileri ilgilendiren mevzuatın, üreticilere ulaştırılması ve köylerde düzenlenecek eğitim çalışmaları faydalı olacaktır.
12- Hayvancılık
Yalova’da 11.635 adet Büyükbaş ve 21.786 adet Küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. İlde, Ulusal Arıcılık Kayıt sistemine kayıtlı 202 arıcı, 21.624 arılı kovan bulunmaktadır ve yıllık 235 ton bal üretilmektedir.
Hayvan hastalıkları mücadele kapsamında hayvanlara; şap, brucella, kuduz, newcastle ve veba hastalıklarına karşı koruyucu aşılar ve sağlık taramaları yapılmaktadır. İlimizde aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar TURKVET ve KKKS (Koyun-Keçi Kayıt Sistemi) sistemine kayıt edilmekte, alım-satım ve sevk işlemlerinde pasaport düzenlenmekte, kesimi yapılan hayvanlar sistemden düşülmektedir. İlimizde ruhsatlı 218 Balıkçı teknesi ve 8 balıkçı barınağı bulunmaktadır. Marmara Denizi kıyısında bulunan ilimiz Balıkçılık ve Deniz Ürünleri yetiştiriciliğine uygundur. Konuyla ilgili kooperatif, şirket ve kişilerle işbirliği yapılarak üretim ve pazarlama fırsatları değerlendirilmelidir.
Avrupa Birliği Müfredatı çerçevesinde Hayvan Refahı uygulamaları önemli hale gelmiştir. Hayvanların bakım ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi, nakillerde hayvanların ruhsatlı araçlarla taşınması, hayvanlara eziyet edilmeden sıhhi onaylı işletmelerde veteriner kontrolünde kesilmesi, etin soğuk zincir içinde muhafaza edilerek pazarlanması mecburi hale getirilmiş, parçalanmış etin paketlenmeden satışı yasaklanmıştır.
Hayvancılık konusunda çözüm bekleyen birçok idari problem bulunmaktadır. Hayvancılık kayıt sitemi işlemleri yerli-yerine oturmamıştır. Pazarda satılan, kurban veya adak olarak kesilen hayvanların sistem içinde güncellenmesinde problemler yaşanmaktadır.
Mücavir alan içinde hayvan bakmak yasak olduğu halde il ve ilçe merkezlerinde ve köylerde çok sayıda hayvan bir arada bakılmakta, bu durumdan yerleşim sakinleri rahatsız olmaktadır. Köy-Kent niteliğinde olan yerlerde; ev ihtiyacı için bakılan hayvan sayısı ile ticari amaçla beslenen hayvan sayısı için ayırt edici bir sınır çizilmesi bu problemin çözülmesine katkı sağlayacaktır. Ev ihtiyacı için belirlenen sayı dışında hayvan bakanların yerleşim yeri dışına çıkarılması, hiçbir mazerete mahal bırakmadan temin edilmelidir.
Kurban satış ve kesim yerleri ilkellikten kurtarılamamıştır. El sıkarak ikna etme yöntemiyle yapılan satışlar, yeni kuşak nesillerin şaşkınlığına sebep olmaktadır. Kesim yerleri ve satış yöntemlerinin iyileşmemesi sebebiyle kurban kesmekten imtina edenlerin sayısı artmaktadır. Atıkların bertaraf edilmesi bir başka sorundur. Mevzuatta mecbur olmasına rağmen hiçbir köyde atık çukuru bulunmamaktadır.
Hayvancılık konusunda mevzuatın emrettiği hükümlerin yerine getirilmesi, her yerde aynı uygulama yapılarak haksız rekabete fırsat verilmemesi ve mevzuatın aksayan yönlerinin düzeltilmesi için çaba gösterilmesi birçok sıkıntıyı bertaraf edecektir.
13- ORKÖY
            Yalova’da çok sayıda orman köyü bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca orman köylülerine; köy yaşam şartlarının iyileştirilmesi yanında üretime yönelik birçok konuda destek verilmektedir. Bu kaynaklardan azami ölçüde yaralanmak için üreticilerle işbirliği yapılarak uygun projeler hazırlanmalı ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonuyla uygulanmalıdır.
14- Toplanan Ürünler ve Tıbbi Aromatik Bitkiler
İlde mevcut tarım alanlarının yaklaşık iki katı kadar bir alana ve zengin bir eko sisteme sahip Yalova ormanlarından, Kestane, Ihlamur, Defne, Fıstık Çamı, Kuşburnu, Doğal Mantarlar ile gıda değeri olan tüketilebilir bitki ve meyvelerin toplanması, işlemesi ve pazarlama sürecini de içine alan bir disiplin ile ekonomiye kazandırılması faydalı olacaktır.
Özellikte daha az tarımsal üretimin yapıldığı orman köylerinde; Tıbbi aromatik bitkilerin toplanması ve üretilmesi için inceleme ve araştırma yapılmalı ekonomik getirisi olan ürünlerin; uygun işgücü bulunan, ekilebilir arazisi az olan köylerde uygulanması değerlendirilmelidir. 
15-Özel İdare Bütçesinden Tarım ve Hayvancılığa Pay Ayrılması
            Küçük bir şehir olan Yalova’nın ‘Özel İdare Bütçesinin’ fazla olmadığı ifade edilmektedir. Tarım ve hayvancılığın kırsal nüfusun geçinmesine katkı sağladığı, istihdam oluşturduğu, katma değerinin yüksek olduğu dikkate alınarak, özel idare bütçesi kaynaklı projeler hazırlanmalıdır.
16-Sulama, Gübreleme, Toprak-Su İlişkileri, Zirai İlaç Kullanılması
            Tarımsal üretimde başarının yakalanması için, toprağın zamanında ve uygun şekilde işlenmesi, toprak tahlili ile belirlenen gübrenin zamanında verilmesi, toprakların su tutma kapasitesi ve ekili ürün dikkate alınarak gerektiği kadar sulanması ve toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde zirai mücadele yapılması önemlidir. Verimliliğin sağlanması ve denetimlerde cezaya maruz kalmayacak ürünün pazara ulaşması için; hem üreticilerin hem de kurumda görevli personelin bilgilerini tazelemeleri ve uygulamaların bu minval üzere yürütülmesi gereklidir.
17- Tarımsal Ürün Şenlik ve Festivalleri
İlimizde her yıl Kivi, Çilek ve Kızılcık festivalleri düzenlenmektedir. Bu festivallerin etkin hale getirilmesi için festival komiteleriyle işbirliği yapılarak ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına olan katkısı artırılmalıdır. İnsanların eğlenmesi ve dinlenmesi yanında ilin tanıtılmasına katkı sağlayan bu etkinliklerin yaygınlaşması için uygun köy ve ürün çalışmaları yapılmalıdır.
Bu tür etkinliklerde protokolün oturma düzeni yeniden tanzim edilmeli, sosyal ayrışmanın önüne geçilerek etkinliğin protokol için yapıldığı intibaına fırsat verilmemelidir. Ayrıca, çoluk-çocuğun gözü önünde protokole su hariç hiçbir ikram yapılmamalı, isteyen herkese su dağıtılmalı, eğer misafirlere ikram yapılacaksa festival bitiminde ayrı bir yer ve mekânda yapılmalıdır.
18- Nitelikli Tarım İş Gücü Temini İçin, İş-Kur ve Halk Eğitim Müdürlükleriyle İşbirliği
Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü temini için kurumlar arası işbirliği ile işletmelerin ihtiyacı karşılanırken, ihtiyaç sahiplerinin istihdamı da sağlanmış olacaktır.
19-Kooperatif ve Birliklerin Ticari İşletmelere (Şirket) Dönüştürülmesi
            Ülkemizde ve ilimizde çok sayıda tarımsal kooperatif ve birlik bulunmaktadır. Üretim ve pazarlama konusunda uzmanlaşmış şirketler karşısında, geleneksel İMECE anlayışı ile hareket eden kooperatif ve birliklerin başarı şansı yoktur.
Kooperatiflerin şirketlere çevrilmesi, bu çevrimi başaramayanların tasfiye edilmesi üreticilerin lehine olacak, ülkemizin kalkınmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Dönüşümü başarmak isteyen kooperatif ve birliklere uzun vadeli, faizsiz kredi verilmeli, başaramayan veya bu konuda gayret göstermek istemeyenlerin tasfiye süreci hızlandırılmalı, bu amaçla mevzuat yenilenmelidir.
Yalova da başlatılacak böyle bir girişimin ülkemiz için örnek olacağını, kaynak ve zaman israfına sebep olan bu yapıların sonlandırılmasının zamanının geldiğini  düşünüyorum.
20-Yalova'da El Değiştiren (Satış Sebebiyle) Toprakların Yeniden Tarıma Kazandırılması
            Yalova merkez ve köylerindeki arazilerin 2/5 bölümünün satış yoluyla el değiştirdiği, bu arazileri yurtiçi veya yurtdışından kişi veya şirketlerin yatırım amacıyla satın aldığı bilinmektedir. Bu arazilerin az bir kısmının kiralama veya mülk sahibinin müsaadesi ile işlendiği, daha fazla kısmın atıl olarak, gelecekte değer kazanacağı beklentisiyle boş olarak bekletildiği görülmektedir.
İşlenmeyen arazilerle ilgili envanter çalışması yapılması, bu arazilerin atıl durumdan kurtarılarak yeniden tarıma kazandırılması için çaba gösterilmeli, belli miktarın üzerindeki büyük parseller için uygun projeler geliştirilmelidir. Bu amaçla düzenlenecek toplantıya arazi sahipleri ve ilgili taraflar davet edilerek kamuoyu oluşturulmalı ve teknik yönden destek sağlanmalı, yabancılara satıların arazilerin satış amacına uygunluğu denetlenmelidir.
21-Seçilmiş Köylerde Alternatif Üretim Modelleri Geliştirmek
            Köy Tavuğu, Tavşan Üretimi, Bıldırcın Yetiştiriciliği, Bağcılık, Meyve Üretimi, Sebze Üretimi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi konularında bir köyde, bir ürünü, iyi bir şekilde yetiştirmek için alternatif üretim modeli geliştirilebilir. İşlenebilir toprağı az olan köyler (orman köyleri) bu çalışmalar için uygundur. Bireysel olarak üretilen aynı ürünün birlikte pazarlanması esasına dayalı bu sistemle köylerimiz şenlenecek, iç turizmin canlanmasına sebep olacaktır. Sağlıklı ürün ve uygun ambalaj oluşturulduğunda, market raflarında yer bulmak kolay olacaktır.
22-Yalova Tarım, Turizm, Kültür ve Üniversite Şehri Olsun
            Şehirler ve insanlar birbirine benzer. Şehri ve insanı sevimli kılan, onun diğerlerine benzemeyen yanlarıdır. Bir şehri de bir insanı da kendine ait özellikleri sebebiyle seversiniz. Şehirler diğer şehirlere, insanlar diğer insanlara benzedikçe kıymetini yitirir.
Dünya’nın her yerinden insanın barındığı Yalova sosyal-kültürel yönden zengin bir şehirdir. Henüz betona esir düşmemiş, bölgede köy-şehir özelliğini muhafaza edebilen Yalova İstanbul’da yaşayanların yeşil ve sakin bahçesidir. İnsanlar hafta sonları gelip burada nefes alıyor, dinleniyor, doğa sporları yaparak eğleniyor, mutlu oluyorlar.
Yalova küçük ve şirin bir çocuk gibi… Yalovalılar bu çocuğun büyümesini istemiyor. Şehrin plansız büyümesi, sanayileşmesi, yol sebebiyle çok sayıda taş ocağı açılması, doğal peyzajın zarar görmesi, örgütlü çevreci gurupları tarafından sürekli tenkit edilmektedir. Kalkınma ve gelişme olan her yerde enerji ve hammadde ihtiyacı artmaktadır. İlimizde, bu ihtiyaçların doğal çevre ve peyzaja zarar vermeden karşılanması, ilin doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesi için kurumlar arası işbirliği ve disiplin gereklidir.
Üniversitesinin yerleşkesi tamamlandığında, Yalova Üniversitesi yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin öncelikle tercih edeceği bir üniversite olacak, şehir ve üniversite birlikte büyüyecektir. Şehirde açılacak ikinci bir üniversite, şehrimizi daha bir iddialı hale getirecektir.
23-İmar İskân Çalışmaları
            Yalova hızlı bir şekilde büyümektedir. Plan ve programdan yoksun, gecekondu kültürüyle büyüyen şehirde; park ve bahçeler, çocuk oyun alanları, araç park yerleri, spor alanları yeterli değildir. Arsa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı, mevcut her boşluk binalarla doldurulmaktadır. Yalova’da arsa inşaat oran yeniden belirlenmeli, yeni iskân yerleri bahçeli kampüsler şeklinde imar edilmeli, şehre yeni bir ruh kazandıracak uygulamalar ön plana çıkarılmalıdır.
24- Kırsal Turizm
Kırsal Turizm Kırsal turizm, doğal ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında önemli bir işleve sahiptir. Kırsal turizmde amaç; bir köyde, bir çiftlikte, bir dağ evinde veya çadırda konaklayarak, kırsal kültürle tanışarak tabiatla kaynaşarak bir tatil geçirmektir.
Kırsal turizm için uygun iklim ve coğrafyaya sahip olan Yalova; İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ne günlük gidiş-dönüş mesafesindedir.
Trekking tutkunları için Yeşil-Mavi Yol Projesi güzergâhları şehre avantaj sağlamaktadır.
2016 yılında ilimizde uygulanacağı söylenen  ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’ desteklerinden faydalanarak ‘Kırsal Turizm’ konularında yatırım yapmak için şimdiden hazırlık yapmak gereklidir. Kırsal turizm yatırımları özel sektör tarafından yapılacak, kamu kurumları yatırımcılara yol gösterecektir.
25-Huzur Köyleri Projesi
Huzur Köyleri Projesi             Dünya'da ve Ülkemizde yaşlı nüfus artmaktadır. Sosyal ve ekonomik hayatın içinde bulunmak mecburiyeti ve ebeveynleriyle ilgilenmek ikilemiyle karşı karşıya kalan gençlere çözüm sunmak için ‘Huzur Köyleri’ kurulmalıdır.
Her biri, müstakil en az iki odaya sahip 100-500 adet ev/daire den müteşekkil köylerde; yaşı ilerlemiş olmakla birlikte akıl ve beden sağlığı; yerinde olan insanlar barınacak, kendilerine tahsis edilen bahçede sebze üretimi yapacak, meyve bahçelerindeki çalışmalara katılacak, bir veya birkaç hayvan satıp onlara bakabileceklerdir.
Giderler, evde bakım hizmetleri için sosyal güvenlik kurumlarınca ayrılan paylardan karşılanacaktır. Metropol şehirlere olan yakınlığı sebebiyle, Yalova’da kurulacak bu işletmeler müşteri bulmakta sıkıntı çekmeyecekler, yurtdışından da kolayca müşteri bulacaklardır.
Suça bulaşmış veya bağımlılığı olan çocukların tedavi edilmesi için de huzur köyleri inşa edilmesi hayırlı sonuçlar verecektir. Çocuklar bu köylerde 6 ay ila bir yıl süre ile kalacaklar, köyde görülen işlerde çalışacak, uzman eğitmen ve danışmanların gözetiminde topluma kazandırılacaktır.
Çalışmaların başarıya ulaşması için kurumlar arası işbirliği ve disiplin gerekli olup, ilimizde başarıyla uygulanacak projeler, diğer şehirlere örnek olacaktır. Yatırımlar özel sektör tarafından yapılacak, kamu kurumları yol gösterici olacaktır.

 

Hazırlayan

Mesut ÜNAL
Altınova İlçe Müdürü
Ziraat Mühendisi & İktisatçı

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mesut Ünal (Ziraata Mühendisi / iktisatçı)
Altınova Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü
İş:                    : 226 4613224
Gsm                : 537 2046780
E-mail             : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Web                : www.mesutunal.com (Mesut Ünal/Tarım Raporu)


Yazdır   e-Posta

Publish modules to the "offcanvs" position.